Sotsiaalne vastutus

Oma tegevusega püüame avaldada positiivset mõju sotsiaalsele keskkonnale linnas ja maal. Me peame väga oluliseks konsultatsioone ja koostööd kõigi osapooltega. Meie eesmärgiks on väärtustada keskkonda majanduslikult ja sotsiaalselt.

Me julgustame oma partnereid järgima sama filosoofiat.