Keskkonnaalane vastutus

Keskkonnasõbralikkus on meie jaoks fundamentaalse tähendusega kõigi uute hoonete projekteerimisel. Me püüame olla juhtival kohal keskonnasõbralike lahenduste ja materjalide kasutamise osas oma arendusprojektides. Me suhtume tõsiselt globaalse kliima muutustesse. Seetõttu arendame pidevalt oma projekte keskkonda säästvate lahenduste suunas. Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele paindlikke kaasaegseid energiasäästlikke lahendusi ja seeläbi madalaid kulusid. Suurt tähelepanu pöörame keskkonnasõbrlike materjalide kasutamisele, sadevete taaskasutamisele, intelligentse energiasäästliku valgustuse ja kütte kasutamisele. Samuti alternatiivsetele energiaallikatele nagu näiteks päikesepaneelid.