Kinnisvarahaldus

Alandia pakub oma klientidele haldusteenust eesmärgiga hoida kasutatavad hooned tipptasemel korras.

Alandia haldusteenus sisaldab järgmisi elemente:

  • Haldusjuht, kes hoiab kliendiga regulaarset kontakti eesmärgiga tagada hoone paindlik ja probleemivaba kasutamine;
  • 24/7 valmisolek reageerida operatiivselt tekkinud probleemidele;
  • Regulaarne tehnosüsteemide inspekteerimine ja korrashoid
  • Regulaarne parkimisala ja välisterritooriumi korrashoid
  • Regulaarne püsikulude aruandlus kliendile