Majandusalane vastutus

Hoone olemusest arusaamine on fundamenteelse tähendusega nii selle kasutajale kui ka investorile. Kaasaegse lahendusega hoonetel, kus on kasutatud kvaliteetseid kauakestvaid materjale ja säästlikke tehnilisi lahendusi, on meie äriline eesmärk madalad püsikulud. Alandia püüdleb pidevalt uute ja kvaliteetsete hoonete arendamise poole, kasutades selleks keskkonnasõbralikke ja taaskasutatavaid materjale. Alandia pakub oma klientidele paindlikke ehituslikke lahendusi, mis arvestavad klientide olemasolevate ja tulevikus tekkivate vajadustega.